اجرای این طرح از مهر ماه ۱۳۸۴ جهت تولید کود بیولوژیک با منشأ ازتوباکتر به عنوان جایگزینی برای کودهای شیمیایی آغاز و تاکنون حدود ۳۰ میلیارد ریال در آن شرمایه گذاری شده است. شرکت صنایع زیست فناوری کارا با ظرفیت تولید ۱۰۰۰ تن کود بیولوژیک در سال فعال است و قادر به تولید انواع ک.دها و سموم بیولوژیک می باشد. کود بیولوژیک با منشأ ازتوباکتر جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی در جهت افزایش سطح سلامت انسان، دام، آبزیان و نیزکاهش آلایندگی محیط  زیست بوده و اثربخشی آن از کودهای شیمیایی بالاتر است. صادرات این شرکت به برخی از کشورهای آسیای میانه و افریقا محقق گردیده است.

آدرس دفتر مرکزی: تهران – بزرگراه صدر – نرسیده به کاوه – خیابان فتح – خیابان نهم – پلاک ۹ – واحد ۴

موضوع فعالیت شرکت براساس اساسنامه:

صادرات و واردات مواد گیاهی، گلهای زینتی، مواد شیمیایی و تجهیزاتی پزشکی، مطالعه کاربردی در زمینه های بیوتکنولوژی و ارائه خدمات فنی مشاوره ای ترویجی، تولید و تکثیر گیاهان باغی، زراعی، جنگلی، دارویی، گلها و گیاهان زینتی، بذور و فرآورده های گیاهی کشاورزی، تولید و تکثیر مواد بیولوژیک شامل سموم و کودهای بیولوژیک و ارائه دانش فنی در زمینه های مرتبط، تولید گیاهان اصلاح شده مقاوم به آفات و امراض و تنشهای محیطی با خصوصیات کمی و کیفی و مطلوب و برتر و توزیع و صادرات و واردات فرآورده های بیولوژیک از قبیل متابولیت های ثانویه، ویتامینها، واکسنها، آنتی بادیها، آنزیمها و مواد پروتئومی و ژنومی، جمع آوری حفظ و تبادل ذخایر ژنتیکی براساس قوانین جاری کشور، فعالیت در بازار بورس محصولات کشاورزی، ارائه و اجرایی در زمینه های شناسایی و حفاظت از تنوع زیستی، غنی سازی محصولات و فرآورده های کشاورزی به کمک روشهای زیستی، کاربرد میکروارگانیزم ها در افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی، ارائه و اجرای طرحها و خدمات در زمینه قرنطینه مواد کشاورزی، اجرای طرح های مطالعه ای مشاوره ای و تخصصی