اجرای طرح در سال ۱۳۸۲ با سرمایه گذاری بیش از ۱۹۰ میلیارد ریال آغاز شده و با ظرفیت تولیذ سالانه ۱۰۰ میلیون دوز واکسن تب برفکی در شهرستان مهاباد به بهره برداری رسیده است. تب برفکی یک بیماری مهلک و شایع دامی است. تولید این واکسن در جهت حذف بیماری تب برفکی بوده و امکان صادرات محصول به کشورهای همسایه وجود دارد.

این طرح در اوایل سال ۱۳۹۰ به بهره برداری رسیده است.

آدرس دفتر مرکزی: تهران – اتوبان کردستان – خیابان ۲۵ غربی – پلاک ۶ – واحد ۲

موضوع فعالیت شرکت براساس اساسنامه:

تولید فرآورده های داروئی و بیولوژیک با رعایت کلیه استانداردهای مورد نیاز، بسته بندی، فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، مشارکت و سرمایه گذاری و ایجاد ارتباط علمی با سایر شرکتها و موسسات علمی و تحقیقاتی مشابه داخلی و خارجی، عقد قرارداد با اشخاص حقوقی و حقیقی ( داخلی و خارجی)، شرکت در مناقصات دولتی و غیر دولتی و کلیه معاملات بازرگانی مربوط به موضوع شرکت و ارائه خدمات علمی و مهندسی و آموزشی در رابطه با موضوع شرکت ایجاد و اخذ نمایندگی یا تأسیس شعبه جدید، تجاری نمودن نتایج تحقیقات، استفاده از مشاورین داخلی و خارجی