دیدار مدیرعامل شرکت لیدکو با دکتر عباس هشی

دیدار مدیریت عامل شرکت لیدکو با جناب آقای دکتر عباس هشی از بزرگان حسابرسی کشور در زمینه های مختلف علمی و مالی در تاریخ شنبه پنجم دی ماه ۹۴ در محل شرکت لیدکو صورت پذیرفت