معاون توسعه فناوری معاونت علمی

طرح‌های تحقیقاتی باید مسیر درست پژوهش را تا محصول شدن طی کنند

طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی باید مسیر درست پژوهش تا محصول را طی کند تا بعد از طی مرحله نیمه صنعتی نهایتاً تجاری سازی شود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، دکترعلی وطنی، معاون توسعه فناوری معاونت علمی دربازدید از مراکز تحقیقاتی مرتبط با پزشکی باز ساختی و سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر لزوم توجه به استفاده از متخصصان در دانشگاه ها تاکید کرد و گفت : ما باید کارگاهی برای نحوه تأسیس شرکت های دانش بنیان داشته باشیم وباید اشتغال زایی در داخل کشور ترویج یابد و از این فعالیت در داخل کشور حمایت شود.
وی همچنین بر نقش دانشگاه های علوم پزشکی در تشکیل شرکت های دانش بنیان تاکید کرد و افزود: با توجه به ظرفیت بالای رشته های علوم پزشکی باید متخصان مربوطه در زمینه های نوین پزشکی وارد شوند تا در این زمینه سرمایه گذاری بهتری صورت گیرد.
وطنی در ادامه بیان کرد: تاکنون از افراد متخصص دانشگاه ها در کارگروه های مختلف ستاد سلول های بنیادی دعوت بعمل آمده تا از تجربیات این افراد در زمینه پیشبرد اهداف ستاد استفاده شود.
وی تصریح کرد: ما به دنبال استفاده از ظرفیت های دانشگاه های علوم پزشکی هستیم که در ارتقاء مأموریت ها در راستای نیل به اهدافی که در سند ملی سلول های بنیادی که به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز رسیده است دست یابیم.
مگاپروژه های حوزه پزشکی بازساختی باید مورد توجه قرار گیرد
در ادامه دکتر امیر علی حمیدیه ، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی ضمن تاکید بر پیشرو بودن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حیطه پزشکی بازساختی گفت: در زمینه مزرعه حیوانات تعداد ۲۰ پروپوزال که از دانشگاه های سراسر کشور به ستاد ارسال شده بود مورد بررسی قرار گرفت و از دانشگاه شهید بهشتی نیز برای مشارکت فعال در این زمینه دعوت بعمل آمد.
وی همچنین تاکید کرد: باید شرکت های دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ارائه مگا پروژه هایی در این حیطه پیشرو باشد و مورد توجه قرار گیرد.
قدرت علمی کشور اساس اقتدار است
در ادامه این بازدید، علی اصغرپیوندی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از پتانسیل بالایی در حوزه پزشکی باز ساختی و سلول های بنیادی برخوردار بوده ویکی از مواردی که کانون توجه قرار گرفته است تأسیس شرکت های دانش بنیان و به دنبال آن تولید محصولات دانش بنیان است وبرای تحقق این مهم باید از تجربیات پژوهشگران فعال در این زمینه استفاده شود تا محصول و بازدهی خوبی از این فعالیت ها داشته باشیم و در نهایت بتوانیم نیاز جامعه را مرتفع سازیم.
وی همچنین گفت: پروژه مزرعه حیوانات یک طرح ملی است و باید توجه جدی به این موضوع شود زیرا اساس اقتدار کشور داشتن قدرت علمی است.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی ،دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی به همراه عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از بخش های مختلف مراکز تحقیقاتی این دانشگاه بازدید کرد و با پژوهشگران ومسوولان این مراکز و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد پیشرفت ها و مشکلات این مراکز به بحث و گفتگو پرداختند.