انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت گسترش صنعت علوم زیستی(لیدکو) و مرکز تحقیقات بیو شیمی و بیو فیزیک دانشگاه تهران

در راستای رویکردهای جدید  گروه شرکت های گسترش صنعت علوم زیستی(لیدکو) که به عنوان اولین و بزرگترین هلدینگ در حوزه علوم زیستی ،بایو تکنولوژی  فعالیت دارد، با هدف ایجاد همکاری فی مابین در زمینه های علمی-پژوهشی با در نظر گرفتن کلیه امکانات طرفین اعم از فنی، تولیدی، نیروی انسانی، اطلاعات، تجربه، تخصص، جذب و انجام داوری و بررسی نتایج پروژه های تحقیقاتی و ارتقاء توانمندی های مشترک مبتنی بر اقتصاد مقاومتی طی جلسه ای مورخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۴ در دفتر محل IBB   با حضور مدیریت محترم عامل شرکت لیدکو ،آقای دکتر اسلام پناه و ریاست محترم مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران آقای دکترموسوی موحدی  و  جمعی از کارشناسان طرفین تفاهم نامه همکاری منعقد گردید.

به یمن تقارن با  ایام دهه فجر طرفین خواستار حرکت سریع و رو به جلو و بی وقفه در اجرای مفاد این تفاهم نامه شدند.