انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت گسترش صنعت علوم زیستی(لیدکو) و شرکت دارویی برکت

در راستای رویکردهای جدید گروه شرکت های گسترش صنعت علوم زیستی(لیدکو) که به عنوان اولین و بزرگترین هلدینگ در حوزه علوم زیستی ،بایو تکنولوژی  فعالیت داردو در راستای همکاری مشترک متقابل به منظور استفاده بهینه از پتانسیل های موجود و ظرفیت های طرفین در راستای اهداف تولید محصولات جدید و گسترش بازار داروها،بیو داروها،مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی و به منظور هم افزایی در حمایت از فناوری های نوین در این عرصه و هم چنین بهره گیری از ظرفیت های طرفین در اجرای پروژه های کلان و ورود در عرصه بازرگانی دانش و فناوری تولید محصولات جدید یا محصولات قدیمی با فرمولاسیون جدید تفاهم نامه ای با امضاء مدیریت  محترم عامل شرکت لیدکو ،آقای دکتر اسلام پناه ومعاونت تحقیق و توسعه کسب و کار شرکت دارویی برکت ، آقای دکترمحسن اسکندر منعقد گردید.