جلسه هیئت مدیره لیدکو

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

جلسه هیئت مدیره هلدینگ دانش بنیان لیدکو با حضور اعضای محترم هیئت مدیره و مدیریت محترم عامل در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ در محل هلدینگ برگزار گردید.