انعقاد تفاهم نامه بین هلدینگ لیدکو و دانشگاه شهید بهشتی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

روزدوشنبه مورخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۱ جناب آقای دکتر طالب زاده مدیرعامل هلدینگ دانش بنیان لیدکو و مدیرعامل و معاون بازرگانی شرکت پالایشگاه گیاهان دارویی نیلوفر  با حضور در دانشگاه شهید بهشتی اقدام به عقد و امضای تفاهم نامه همکاری دوجانبه با معاونت پژوهشی، جناب آقای دکتر شکری نمودند. از موضوعات مهم این تفاهم نامه می توان به استفاده از ظرفیت های دو مجموعه جهت به کارگیری دانش فنی و ایجاد پروژه های مطالعاتی و عملی محور با مشارکت پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی با ریاست دکتر قاسم پور در جهت استفاده از ظرفیت این پژوهشکده به عنوان پایگاه توسعه و تحقیقاتی و پیشبرد پروژه های نوین در راستای علوم گیاهی در حوزه های گیاهان دارویی، کشت بافت گیاهی و تجاری سازی گیاهان بومی اشاره نمود.