حضور مدیرعامل لیدکو ؛ جناب آقای دکتر طالب زاده به عنوان سخنران در نشست هم اندیشی با شرکت های دانش بنیان و فناور

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

حضور مدیرعامل لیدکو ؛ جناب آقای دکتر طالب زاده به عنوان سخنران در نشست هم اندیشی با شرکت های دانش بنیان و فناور در دهه تولید و تجارت به میزبانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در روز صنعت و معدن برگزار گردید.

ادامه خبر