افتتاح مرکز انتقال دانش فنی و نوآوری هلدینگ دانش بنیان لیدکو در دانشکده علوم فنون نوین دانشگاه تهران

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

روز سه شنبه مورخ 11/05/1401 طی مراسمی و با حضور میهمانان ارجمندی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ایران (یونیدو) ، اساتید دانشگاه تهران و مدعوین محترم ، مرکز انتقال دانش فنی و نوآوری لیدکو در دانشکده علوم فنون نوین دانشگاه تهران افتتاح گردید . در این جلسه جناب آقای دکتر رضائیان (رئیس دانشکده علوم فنون نوین دانشگاه تهران) ، آقای دکتر بازارگان (معاون صنایع پیشرفته و پروژه های کلان انرژی سازمان گسترش و نوسازی)، جناب آقای دکتر منصوری (هماهنگ کننده ارشد برنامه توسعه کسب و کار یونیدو در ایران) و آقای دکتر طالب زاده (مدیرعامل هلدینگ دانش بنیان لیدکو ) ایراد سخنرانی نمودند .