logo-black

تغییر استایل

رنگبندی قالب


حالت قالب


جدا کننده داغ

انتخاب کرده و تغییر را مشاهده کنید!
×

سالگرد تاسیس غرور آفرین هلدینگ دانش بنیان لیدکو

آنچه توسعه و پیشرفت در حوزه های دانشی و علمی را محقق می سازد بهره گیری از سرآمدان، نخبگان علمی و فناوران دانشی آن حوزه است. امری که هلدینگ دانش بنیان لیدکو به حق از عهده آن به درستی و مؤثر برآمده است و به مأمن و جایگاهی برای فرهیختگان حوزه های دانشی کشور (صاحبان دانش فنی، طرح، ایده و ...) تبدیل شده است و بستر ویژه ای جهت تجاری سازی تحقیقات و طرح‌های ناب و فناوری‌های نوین (High tech) در عرصه رقابت ملی و بین المللی به منظور خدمت به توسعه پایدار علمی و اقتصادی ایران اسلامی با تکیه بر ایجاد جامعه دانش مدار و دانش بنیان به وجود آورده است.

هلدینگ دانش بنیان لیدکو در بدو تاسیس به عنوان اولین و پیشرو درسرمایه گذاری‌های دانشی حوزه فناوری‌های زیستی به عنوان پلی ارتباطی بین پژوهشگران و فناوران نخبه با بخش صنعت کشور پا به عرصه اقتصاد دانش بنیان نهاد و اکنون نزدیک به دو دهه است که با انجام فعالیت¬های موفق در پرورش محققان و دانشمندان علمی و سرمایه گذاری های مستقیم و مشترک با مراکز تحقیقاتی، مجامع دانشگاهی، نهادها و سازمانها در فناوری‌های پیشرفته، تحقیقات ناب و ایجاد صنایع کوچک و متوسط (SME) در کنار پاسداشت حفظ منافع ملی و برخورداری از منابع انسانی خلاق و نوآور، با توانمندی علمی و مدیریتی برجسته، در آستانه سالگرد تـأسیس خود همزمان با پیگیری و تداوم موفقیت در عرصه های سرمایه گذاری های دانشی، به عنوان اولین هلدینگ خصوصی و سازمان توسعه ای در حوزه سرمایه گذاری فناوری‌های نوین (High tech) با حضور در بازار سرمایه، عرصه ی جدید اقتصادی ای را به روی شرکت های خصوصی این حوزه می گشاید.

تمام سعی و تلاش هلدینگ دانش بنیان لیدکو ارزش آفرینی مستمر همراه با پیشبرد توسعه فناوری و مشارکت با صاحبان سرمایه فکری و مالی، با بهره گیری از ایده ها و خلاقیت های سازنده و هوشمندانه در سطح کشور و جهان است و در راستای تسریع و رشد توسعه اقتصاد دانش بنیان و اشتغال پایدار بیش از پیش حرکت می کند. مسئولیت پذیری و خود باوری، خلاقیت و نوآوری، شايسته سالاري و نخبه گرايي، دانش مداری و ... از ارزش هایی است که به تداوم موفقیت های لیدکو یاری رسانده است.

هلدینگ دانش بنیان لیدکو با حرکت در جهت تدوین و اجرای سیاست های راهبردی روزآمد، زمینه رشد و ارتقاء سرمایه-گذاری های دانشی و تجاری سازی ایده های نو، توسعه اقتصاد فناور دانش بنیان، کمک به تعالی تولیدات داخلی و افزایش سهم تولید ناخالص ملی را گسترش داده است.

لیدکو هرگز هدف خود را رها نخواهد کرد ، شهامت استراتژیک الهام بخش لیدکو؛ رویایی بخش آرزوهای بی بدیل شماست.