logo-black

تغییر استایل

رنگبندی قالب


حالت قالب


جدا کننده داغ

انتخاب کرده و تغییر را مشاهده کنید!
×

همایش روز بیوتکنولوژی با حضور نمایندگان هلدینگ دانش بنیان لیدکو

در تقویم رسمی کشور روز 27 آذز ماه به عنوان روز بیوتکنولوژی نام گذاری شده است به همین منظور دانشگاه تربیت مدرس با همکاری مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس و با حضور هلدینگ دانش بنیان لیدکو همایش روز بیوتکنولوژی را در 4 محور برگزار کرد .

به گزارش روابط عمومی هلدینگ دانش بنیان لیدکو اولین رویداد مرکز مجازی شتاب دهنده زیست فناوری، فن بازار زیستی، یازدهمین جایزه بزرگ بیوتکنولوژی و مسابقه ملی ایده بازار زیستی عناوین محورهای برگزار شده بود.

در این رویداد از میان طرح های ارائه شده برای داوری به بخش تحقیق و توسعه هلدینگ دانش بنیان لیدکو تعداد 4 طرح قابلیت ارائه در روز همایش را پیدا کرد و صاحبان این طرح ها در این روز به ارائه بیشتر طرح خود برای نمایندگان واحد تحقیق توسعه لیدکو پرداختند .

در بخش جایزه بزرگ بیوتکنولوژی از بین 34 طرح ارسالی 4 طرح انتخاب و به کمیته داوری ارسال گردیده بود که از میان طرح های ارائه شده هیچ طرحی شایسته جایزه اول و دوم شناخته نشد و از طرح سوم تقدیر به عمل آمد.

در قسمت ایده بازار زیستی که برای همه مقاطع تحصیلی (ابتدایی، متوسطه، کارشناسی و کارشناسی ارشد) برگزار شده بود، به مدت 120 دقیقه ارائه 3 دقیقه ای انجام گرفت و تعداد 40 نفر به ارائه ایده های خود پرداختند و در آخر سه ایده به عنوان ایده های برتر شایسته تقدیر انتخاب شدند. در این بخش نیز نماینده هلدینگ دانش بنیان لیدکو به عنوان داور حضور داشت .

team member