هلدینگ دانش‌بنیان لیدکو

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی لیدکو در رویداد ایده و بازار ملی فناوری سلامت که با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران شرکت کرده و بعنوان سرمایه‌گذار برتر در حوزه تجاری سازی محصولات دانش‌بنیان انتخاب و مورد تقدیر معاون تحقیقات وزارت بهداشت قرار گرفت.