هلدینگ دانش‌بنیان لیدکو

تامین مالی

  • 8 تیر 1400
  • admin
اين واحد ضمن بررسي و مطالعه مداوم در وضع مالي با توجه به فعاليت‌هاي جاري و برنامه‌ريزي آتي و با در نظر گرفتن حداكثر كارايي و با حداقل هزينه،...