هلدینگ دانش‌بنیان لیدکو

توسعه منابع انسانی

در دپارتمان سرمایه انسانی هلدینگ لیدکو، تمام تلاش ها بر آن است که با بهره گیری از سرمایه فکری و دانش فنی پرسنل ، سازمان را به سطحی از توانایی ها برساند که پاسخگوی تمام نیازهای کسب و کار باشد.

فرایند جذب نخبگان، تقویت رابطه مثبت بین کارکنان، آموزش و توسعه بخش های مختلف هلدینگ، پاداش، ایمنی و بهداشت شغلی و رعایت قوانین کار در هلدینگ، از جمله خدماتی است که در این دپارتمان ارائه می گردد.