هلدینگ دانش‌بنیان لیدکو

فناوری اطلاعات

واحد فناوری اطلاعات لیدکو با همکاری نخبگان دانشگاه‌های برتر فنی کشور در راستای تسهیل اهداف هلدینگ که همانا ارتقا در عرصه فناوری‌های نوین کشور است در زمینه‌های ذیل به ارائه خدمات می‌پردازد: تحليل، طراحي و پياده‌سازي نرم‌افزارهاي مورد نياز هلدینگ پشتیبانی فنی (نرم افزار، سخت افزار، شبكه) نظارت بر استقرار مديريت فناوري اطلاعات در هلدینگ ارائه نظرات تخصصی در زمینه طرح‌های فناوری اطلاعات ارائه شده به هلدینگ نظارت فنی بر قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات اجرا وبكارگيري آخرين يافته هاي فناوري اطلاعات به منظور ارتقاي توانمندي هلدینگ