مجتمع پالایشگاهی گیاهان دارویی نیلوفر

معرفی

نظر به ظرفیت‌‌های بالای ایران در تولید گیاهان دارویی و اهمیت تولید مواد استاندارد در این زمینه و هدایت صحیح فرآیند کشت و تولید گیاهان، شرکت پالایشگاه گیاهان دارویی نیلوفر، در سال 1400 ایجاد گردیده است. با توجه به اینکه از طریق فرآوری و همچنین توسعه کشت می‌توان بهره مندی مناسبی از ظرفیت گیاهان دارویی کشور برد، این شرکت با اتکا به دانش و استفاده از این توانمندی های بالقوه موجود در کشور فعالیت می کند. همچنین ارائه فرآورده های دارویی طبیعی موثر و محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر با امکان حضور در بازارهای جهانی از اهداف دیگر این پالایشگاه می باشد. این پالایشگاه ظرفیت تولید انواع عصاره، اسانس و اشکال مختلف دارویی طبیعی مطابق با استانداردهای روز دنیا را دارا خواهد بود.باید در نظر داشت که کشت گیاهان دارویی و تولید فراورده های آن می تواند به عنوان یک ضرورت ملی و در چارچوب یک برنامه مشخص و جامع، خودکفایی دارویی، اشتغال و توسعه بخش کشاورزی را به دنبال داشته و به عنوان عامل مهمی در ارز آوری برای کشور، اثرگذار باشد.

یاسر جعفری ( مدیرعامل )

 nilopharma.ir🌐