هلدینگ دانش‌بنیان لیدکو

کتاب اقتصاد زیستی چرخشی با حمایت هلدینگ دانش بنیان لیدکو و شرکت رها زیست تولید در بهار 1403 به چاپ رسید. لازم به ذکر است، نویسندگان این کتاب شراره قاسمی (مدیرعامل شرکت رهازیست تولید)، امین محمودی نیا (نائب رئیس هیئت مدیره هلدینگ دانش‌بنیان لیدکو) و امیررضا امیرحسنخانی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره هلدینگ دانش‌بنیان لیدکو) هستند.

در قرن حاضر، مواجه با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی ناشی از رشد جمعیت، تغییرات اقلیمی و مصرف نامتعادل منابع طبیعی، نیاز به انتقال از مدل‌های اقتصادی سنتی به سوی یک اقتصاد چرخشی را احساس می‌کنیم. اقتصاد چرخشی، به عنوان یک رویکرد نوین در دیدگاه به مسائل اقتصادی، تلاش می‌کند تا از راهکارهای خارج از قالب متداول، به بهبود کیفیت زندگی، حفاظت از محیط زیست، و تحقق توسعه پایدار بپردازد. در این مقدمه، به بررسی اهمیت اقتصاد زیستی چرخشی، اصول اساسی آن، و چگونگی تاثیرگذاری بر اقتصاد جهانی خواهیم پرداخت. اقتصاد زیستی چرخشی نه تنها به معنای کاهش مصرف منابع غیرقابل تجدید و افزایش استفاده از منابع قابل تجدید نیست، بلکه یک چارچوب جدید برای تولید و مصرف بهینه و پایدار در نظام اقتصادی ارائه می‌دهد. همچنین، نقش تکنولوژی در ارتقا اقتصاد چرخشی، چالش‌ها و راهکارها در راستای تحقق این اقتصاد، و تاثیرات آن بر سطح جهانی را به گونه‌ای که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است، بررسی خواهد شد. پیشنهاد می‌شود با همراهی در این سفر تحولی مهم، به نگرشی جدید نسبت به اقتصاد چرخشی و نقش آن در ساختار اقتصاد جهانی دست یافته و بر آینده‌ی پایدار و بهتر جهان فکر کنیم.

اقتصاد زیستی چرخشی با تاثیرات گسترده خود، به شدت به تبدیل و تحول اقتصادی جهانی کمک کرده است. تکنولوژی به عنوان یکی از ارکان اصلی این چرخه تحول، نقش بسیار مهمی در ارتقا اقتصاد زیستی چرخشی ایفا می‌کند. از یک سو، پیشرفت‌های تکنولوژیکی در زمینه‌های انرژی، حمل و نقل، ارتباطات، و اطلاعاتی به بهبود کارایی و کاهش مصرف منابع غیرقابل تجدید پذیر کمک می‌کنند. از سوی دیگر، ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، رشد اقتصادی پایدار، و حفاظت از محیط زیست نیز از جمله اثرات مثبت تکنولوژی در اقتصاد چرخشی است. با وجود تاثیرات مثبت، این تحولات همراه با چالش‌هایی نیز هستند. به‌ویژه، نیاز به سرعت واکنش و تطابق با تغییرات تکنولوژیک، تحقیق و توسعه پایدار، و اجتناب از ناحیه‌های منفی محیط زیست از مهمترین چالش‌های اقتصاد چرخشی می‌باشند. برای حل این چالش‌ها، ایجاد همکاری‌های چندجانبه بین کشورها، تسهیل فرآیند نقل و انتقال فناوری، و ترویج فرهنگ اقتصاد پایدار از مهمترین راهکارها است. همچنین، توسعه سیاست‌ها و استراتژی‌های ملی با تمرکز بر ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، توانمندسازی نیروی انسانی در حوزه تکنولوژی، و افزایش آگاهی عمومی از اهمیت اقتصاد چرخشی نیز برای دستیابی به اهداف پایدار اقتصادی ضروری است. در نهایت، تاثیرات اقتصاد چرخشی به صورت جهانی قابل توجه هستند. همکاری بین المللی، تبادل فناوری، و توسعه پروژه‌های مشترک بین کشورها می‌تواند این تحولات را به سمت یک اقتصاد جهانی پایدارتر و بهتر هدایت کند. این چرخه تحولی مهم نه تنها فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی را در دل خود جای داده است بلکه به ما فرصت می‌دهد تا با تجدید نگاه به اقتصاد چرخشی، به ساختار اقتصاد جهانی با روندی پایدارتر و عدالت‌محور شاهد باشیم.