هلدینگ دانش‌بنیان لیدکو

معرفی ماما زندگی بخش ایده های ناب شما خواهیم بود...

خلق ارزش در هلدینگ دانش بنیان لیدکو از طریق انتقال دانش و تجربه مدیریتی به کارآفرینان در تمامی علوم پیشرفته ارائه می شود. هلدینگ دانش بنیان گسترش صنعت علوم زیستی لیدکو به عنوان شرکت مادر تخصصی، با تجربه بیش از دو دهه، از آغاز فعالیت خود تا کنون در راستای ماموریت ملی جهت ورود به حوزه فناوری های پیشرفته، تسریع رشد و سرمایه گذاری، با همکاری مراکز تحقیقاتی، مجامع دانشگاهی، نهادها و سازمان های مختلف و با تکیه بر تیم مجرب و متخصص و توان مدیریتی بالا و استفاده مستمر از دانش و تجربه محققان و نخبگان علمی ومشاوران متخصص گام های تاثیر گذاری در حوزه صنایع پیشرفته و علوم زیستی برداشته است.
Slide1

ماموریت لیدکو

هلدینگ دانش‌بنیان گسترش صنعت علوم زیستی (لیدکو) با بیش از دو دهه قدمت، به عنوان شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در راستای سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های پیشرفته و توسعه صنایع مرتبط با علوم زیستی تاسیس گردید و ماموریت یافت تا با همکاری مراکز تحقیقاتی، مجامع دانشگاهی و نخبگان علمی بسترهای لازم جهت تجاری سازی در صنایع پیشرفته را پایه‌گذاری نماید. لیدکو از طریق مشارکت با جامعه نخبگانی بعنوان پل ارتباطی مابین پژوهشگران با بخش‌ صنعت کشور عمل نموده وشرکت‌های تاثیرگذار در پیشبرد اهداف علمی کشور و اقتصاد دانش‌بنیان ایجاد نموده است. امروزه "لیدکو" به عنوان قطب زیست‌فناوری جایگاه ویژه و قابل اتکایی در سطح کشور و منطقه دارد.

هلدینگ دانش‌بنیان گسترش صنعت علوم زیستی (لیدکو) با بیش از دو دهه قدمت، به عنوان شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در راستای سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های پیشرفته و توسعه صنایع مرتبط با علوم زیستی تاسیس گردید و ماموریت یافت تا با همکاری مراکز تحقیقاتی، مجامع دانشگاهی و نخبگان علمی بسترهای لازم جهت تجاری سازی در صنایع پیشرفته را پایه‌گذاری نماید.
لیدکو از طریق مشارکت با جامعه نخبگانی بعنوان پل ارتباطی مابین پژوهشگران با بخش‌ صنعت کشور عمل نموده وشرکت‌های تاثیرگذار در پیشبرد اهداف علمی کشور و اقتصاد دانش‌بنیان ایجاد نموده است.
امروزه "لیدکو" به عنوان قطب زیست‌فناوری جایگاه ویژه و قابل اتکایی در سطح کشور و منطقه دارد.

چشم انداز لیدکو

ما برآنیم که حضور موثر در سرمایه‌گذاری و تجاری‌سازی تکنولوژی‌های پیشرفته و ایفای نقش کلیدی در اکوسیستم کشور و منطقه داشته باشیم.