هلدینگ دانش‌بنیان لیدکو

فرایند سرمایه گذاری در لیدکو چگونه است؟

علاوه بر طرح‌ها، ایده های شما نیز قابلیت ارائه در هلدینگ سرمایه گذار لیدکو را خواهد داشت. ‌
برای ارائه درخواست اولیه، طرح خود را در قالب فرم ذیل تکمیل و به آدرس idea@lidco.ir
ارسال فرمایید.‌