هلدینگ دانش‌بنیان لیدکو

تامین مالی

  • 8 تیر 1400
  • admin
اين واحد ضمن بررسي و مطالعه مداوم در وضع مالي با توجه به فعاليت‌هاي جاري و برنامه‌ريزي آتي و با در نظر گرفتن حداكثر كارايي و با حداقل هزينه،...

فناوری اطلاعات

  • 12 اردیبهشت 1400
  • admin
فناوری اطلاعات واحد فناوری اطلاعات لیدکو با همکاری نخبگان دانشگاه‌های برتر فنی کشور در راستای تسهیل اهداف هلدینگ که همانا ارتقا در عرصه فناوری‌های نوین کشور است در زمینه‌های...