هلدینگ دانش‌بنیان لیدکو

توسعه طرح‌ها

واحد توسعه طرح‌های لیدکو در واقع هسته‌ی مرکزی و نقطه عطف کاری هلدینگ می‌باشد؛ این واحد به عنوان درگاه ورود فناوری و طرح‌های نوین به هلدینگ دانش بنیان لیدکو می باشد.                                                                                                                                                                                                          با عنایت به پتانسیل‌های بالفعل و بالقوه موجود در گروه شرکت‌های گسترش صنعت علوم زیستی (لیدکو) و با توجه به تأسیس صندوق توسعه و فناوری های نوین لیدکو و به منظور برقراری ارتباط مستقیم و موثر با مراکز علمی- پژوهشی و ارائه خدمات فنی و تخصصی به مراجع ذیربط، با همکاری دپارتمان روابط عمومی اقدامات گسترده‌ای برای تعامل با مجموعه‌های هم راستا با اهداف لیدکو صورت می¬پذیرد که این اقدامات شامل موارد ذیل می باشد

    • همکاری با پارک‌های علن و فناوری و دانش.
    • همکاری با معاونت علمی و فناوری، ریاست جمهوری
    • شرکت در رویدادهای استارتاپی، نمایندگی‌های نمایش و جشنواره

 

متخصصین واحد توسعه طرح‌های هلدینگ دانش بنیان لیدکو پروژه‌هایی که از دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های خصوصی و یا افراد صاحب ایده برتر به این مجموعه ارسال می‌گردد را مورد بررسی‌های دقیق و تخصصی قرار می‌دهند.
این بررسی‌ها شامل تمامی ابعاد فنی و اقتصادی طرح‌ها می‌باشند. پس از آن و در پی جلسات متعدد با صاحبان دانش فنی، تصمیم برای ارائه طرح جهت سرمایه‌گذاری اتخاذ می‌گردد. شایان ذکر است که پیگیری مکاتبات و طرح‌های ارائه شده تا حصول نتیجه و انعقاد قرارداد نیز در دستور کار این واحد قرار دارد.

لازم به ذکر است این واحد برای انجام کارهای تخصصی از متخصصین خبره ایی در زمینه های علمی مختلف بر مبنای طرح ارائه شده استفاده می‌کند.

اگر شما صاحب ایده هستید کافی است چند دقیقه ایی با هر یک از اعضای دپارتمان توسعه طرح، مشورت کنید تا رویه ورود طرح شما برای سرمایه گذاری هموار گردد.