هلدینگ دانش‌بنیان لیدکو

روابط عمومی

واحد دپارتمان روابط عمومی لیدکو با هدف برقراری ارتباط موثر با جامعه دانشگاهیان، نخبگان، اندیشمندان، ایده پردازان و کلیه دانشگاه ها ، پارک های علم و فناوری،شتاب دهنده ها، موسسات و شرکت های مرتبط پایه گذاری شده است. این واحد با همکاری کلیه دپارتمان های شرکت در تلاش است که گام های موثری در جهت معرفی بیش از پیش مجموعه دانش بنیان لیدکو، جذب ایده های فناورانه وپیشبرد اهداف توسعه ای شرکت های زیر مجموعه لیدکو، در راستای اهداف هلدینگ که همانا خلق ارزش افرینی، برند سازی و تجاری سازی طرح های تحقیقاتی ،در زمینه علوم پیشرفته است بردارد.