شرکت توسعه و عمران فردوس

معرفی

ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و توسعه حوزه عمل این مناطق در شهرستان های مستعد به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش خدمات پشتیبانی و تسهیل تولیدات صنعتی، صادرات کالا و خدمات، تامین منابع مالی و نیازهای ضروری بخش های اقتصادی از خارج و برخورداری از مزایا آن، تاثیر قابل ملاحظه ای در کارآفرینی و رشد و توسعه اقتصادی میهن اسلامی دارد. استان خراسان جنوبی و به ویژه شهرستان فردوس به دلیل سابقه تاریخی و موقعیت جغرافیایی ممتاز و نزدیکی به کشورهای افغانستان و پاکستان تا کشمیر و هند و دسترسی به حوزه شرقی آسیای میانه (CIS)، دارای موقعیت مناسب و مزایای فراوانی برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی با هدف اشتغال آفرینی و ایجاد هاب صنعتی و تجاری و گردشگری در قلب استان های شرقی ایران تشخیص داده شده است.

آقای دکتر مرتضی نوروز پور ( مدیر عامل و عضو هیئت مدیره )