شرکت توسعه تجارت رویان

معرفی

این شرکت در سال 1398 به منظور توسعه فعالیت های بازرگانی در حوزه تامین، توزیع، بازاریابی و فروش تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، بیولوژی و دارویی با همت این هلدینگ ، شرکت فناوری بن یاخته های رویان و پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی تأسیس شد.

این شرکت بر این اعتقاد است که می توان با تکیه بر دانش فنی، مدیریتی و اجرایی در حوزه تجهیزات و مواد مصرفی، نیاز اغلب مراکز فعال در حوزه های درمانی و تحقیقاتی کشور را محقق سازد .

لذا در حوزه صادارات، واردات، تولید، ارائه خدمات مشاوره، تامین و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، فرآورده های سلامت و فرآورده های زیستی در حال فعالیت می باشد.

آقای مهندس دمیرچی( مدیر عامل )

ttroyan.ir 🌐