شرکت گسترش صنایع زیست فناوری سپند

معرفی

امر پژوهش و تولید محصولات بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی به عنوان منبع استراتژیک می­تواند کشور را در عرصه رقابت جهانی، رفاه اقتصادی و رفاه ملی و ارتقاء توان رقابت بین المللی در توسعه دانش­بنیان به طور موثر و چشمگیری یاری نماید. پژوهش و تولید محصولات دانش بنیان یکی از اساسی‌ترین الزامات در تحقق پیشرفت و توسعه همه‌جانبه کشورها است. آنچه كه در كشور موجب ترقي و توسعه پايدار می­شود حاصل ارتباط و تعامل صحيح بين پژوهش و صنعت می­باشند و هر يك از اين دو به تنهايي آن چنان سـر نوشت ساز نمی­باشند مگر آنكه يك ارتباط و تعامل منطقي و دو طرفه بين آنها ايجاد شود.

چشم انداز شرکت گسترش صنایع زیست فناوری سپند توسعه و تولید محصولات فناوارانه با تکنولوژی بالا در راستای ارتقاء سطح سلامت جامعه و بدست آوردن جایگاه و سهم مناسب از بازار داخل، منطقه و جهان می باشد. شرکت سپند در راستاي تحقق ماموریت خود، جهت کمک به توسعه و ارتقاي پژوهش و فناوري و با هدف سرمایه­گذاري، حمایت و مشارکت خود را در ایده و طرح­هاي دانشی و نوآورانه در حوزه­هاي بیوتکنولوژي، نانو تکنولوژي، کشاورزي و علوم پزشکی با تکیه بر جوانان بلند همت و نخبگان، در جهت تقویت کشور و به منظور افزایش سطح سلامت کشور اعلام می دارد.

مهسا کلانتر ( مدیرعامل )
zistsepand.ir 🌐