هلدینگ دانش‌بنیان لیدکو
شهیکی رئیس پارک علم و فناوری استان همزمان با امضای تفاهم‌نامه اظهار داشت: این تفاهم‌نامه در راستای سند چشم انداز و تحقق اهداف نظام علم و فناوری و حمایت...
در تاریخ 29 بهمن ماه 1402، تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، شرکت گسترش صنعت علوم زیستی (هلدینگ دانش‌بنیان لیدکو)...
در راستای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و رشد تولید، تفاهم‌نامه همکاری فی‌مابین شرکت گسترش صنعت علوم زیستی ( هلدینگ دانش‌بنیان لیدکو ) با ستاد توسعه زیست‌‌فناوری با حضور دکتر محمدحسین...
در راستای توسعه فعالیت‌های شتابدهنده لیداکس  و پیشبینی انجام برنامه‌های سال 1403 ، انعقاد تفاهم‌نامه  همکاری بین شتابدهنده لیداکس و فیدتک جهت پیشبرد اهداف صورت پذیرفت. شایان ذکر است؛...
با وجود اینکه قوانینی برای دانش بنیان‌ها در راستای استقرار راحت آنها در فضاهای مختلف به تصویب رسیده اما کماکان چالشهایی در این زمینه وجود دارد که برخی از...