هلدینگ دانش‌بنیان لیدکو
شهیکی رئیس پارک علم و فناوری استان همزمان با امضای تفاهم‌نامه اظهار داشت: این تفاهم‌نامه در راستای سند چشم انداز و تحقق اهداف نظام علم و فناوری و حمایت...
در تاریخ 29 بهمن ماه 1402، تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، شرکت گسترش صنعت علوم زیستی (هلدینگ دانش‌بنیان لیدکو)...
در راستای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و رشد تولید، تفاهم‌نامه همکاری فی‌مابین شرکت گسترش صنعت علوم زیستی ( هلدینگ دانش‌بنیان لیدکو ) با ستاد توسعه زیست‌‌فناوری با حضور دکتر محمدحسین...
در راستای توسعه فعالیت‌های شتابدهنده لیداکس  و پیشبینی انجام برنامه‌های سال 1403 ، انعقاد تفاهم‌نامه  همکاری بین شتابدهنده لیداکس و فیدتک جهت پیشبرد اهداف صورت پذیرفت. شایان ذکر است؛...